Vi skapar bolagsvärde genom aktivt och långsiktigt ägande

DeVenture är ett familjeägt investmentbolag vars affärsidé är att investera i, stödja och utveckla mindre och medelstora företag inom den svenska tillverkningsindustrin och konsultbolag inom IT och teknik.
Våra portföljbolag
omsätter
1900
Mkr
Våra portföljbolag
har
1100
anställda
Snitt år sedan
investering
15 år

Våra portföljbolag

DeVenture strävar efter majoritetsägande i sina investeringar, alternativt betydande ägarandelar.
Sordin

Sordin

Sordin har mer än 30 års erfarenhet av att utveckla, tillverka och sälja personlig skyddsutrustning ovan hals. Sordin är en global leverantör och produktsortimentet inkluderar främst olika varianter av passiva och aktiva hörselskydd men även kringutrustning såsom t.ex. hjälm och visir. Forskning och utveckling, testlaboratorier och produktion är beläget i Vikmanshyttan och Värnamo. Sordin är ett äkta "Made in Sweden" - företag med ett stort antal distributörer och återförsäljare runt om i världen. DeVenture har varit ägare i Sordin sedan 2013. För mer info om Sordin, besök www.sordin.com.

Omsättning

260 Mkr

Anställda

95 st

ägande

44%
MEMO

Memo AB

Memo är en ledande leverantör av polymerkomponenter tillverkade genom formsprutning till kunder inom svenska och internationella industrisegment. Memo är specialister på teknikkomponenter med höga krav på hållfasthet, termisk och kemisk beständighet, snäva toleranser etc. Memo grundades 1947 i Eskilstuna. Efter att ha förvärvat Köpings Industriplast och Hallstahammars Plast samlades hela verksamheten i Köping. DeVenture är majoritetsägare sedan 2007. För mer info om Memo, besök www.memo.se.

Omsättning

60 Mkr

Anställda

30 st

ägande

71%
Prevas

Prevas

Prevas är ett utvecklingshus där påhittigheten står i centrum. Med hög teknisk kompetens och affärsförståelse hjälper vi kunder inom vitt skilda branscher att dra större nytta av vår tids teknikutveckling. Nytta för människor, planeten och ekonomin. Prevas startade 1985 och är idag 800 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer info om Prevas, besök www.prevas.se.

Omsättning

1500 Mkr

Anställda

900 st

ägande

12% av rösterna, 10% av kapitalet
byBrick

byBrick

byBrick hjälper företag och organisationer att ta ut rätt strategisk inriktning och skapa nya digitala möjligheter och konkurrensfördelar. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Västerås och Örebro och består av fem dotterbolag med olika expertområden och målgrupper. Tillsammans är vi unikt positionerade att sy ihop ett företags funktioner till en integrerad helhet – optimalt rustad för supereffektiva digitala affärer. För mer info om byBrick, besök www.byBrick.se.

Omsättning

100 Mkr

Anställda

90 st

ägande

12%
Sordin

Sordin

Sordin has more than 30 years experience of developing, manufacturing and selling Personal Protection Equipment Above the Neck. They are a global supplier and the product range includes helmet mounted and headband earmuffs, both passive and active/electronical. R&D, test laboratories and production is located in the Swedish towns Vikmanshyttan and Värnamo. Sordin is a true "Made in Sweden" company with a large number of distributors and retailers around the world. Deva Group has been majority shareholder in Sordin since 2013. För mer info om Sordin, besök www.sordin.com.

Omsättning

200 Mkr

Anställda

80 st

ägande

91%
MEMO

Memo Industriplast

Memo Industriplast är en högteknologisk tillverkare av avancerade polymera komponenter till kunder inom svenska och internationella industrisegment. En partner som tillsammans med sina kunder arbetar från idé, konstruktion och verktygsframtagning till formsprutning, kvalitetssäkring, montering och logistik. Deva Group har varit majoritetsägare i Memo Industriplast sedan 2007. För mer info om Memo, besök www.memo.se.

Omsättning

48 Mkr

Anställda

18 st

ägande

72%
Prevas

Prevas

Prevas är ett utvecklingshus där påhittigheten står i centrum. Med hög teknisk kompetens och affärsförståelse hjälper vi kunder inom vitt skilda branscher att dra större nytta av vår tids teknikutveckling. Nytta för människor, planeten och ekonomin. Prevas startade 1985 och är idag 800 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer info om Prevas, besök www.prevas.se.

Omsättning

1100 Mkr

Anställda

810 st

ägande

9,75%

EVOTECH

Evotech är en expansiv industrigrupp med kontor i Stockholm, Göteborg, Västerås, Linköping och Helsingfors. Evotech erbjuder framåtsträvande industriföretag en bred palett av industriella tjänster som utvecklar deras konkurrenskraft – och som hjälper dem att ta en ledarroll i morgondagens högteknologiska utveckling.

Evotech (td Aros Technology Partner) grundades år 2000 av Deva Group AB och Amymone AB. Deva Group är idag, via sitt moderbolag, största enskilda ägaren i Aros Technology Partner.

Omsättning

365 MSek

Anställda

250 st

ägande

39%

Tritech Technology

Tritech är ett tekniskt utvecklingshus som tar fram intelligenta produkter och system. Med experter, produkter och lösningar realiserar bolaget tjänster och prylar inom IoT (Internet of Things). Tritech arbetar för såväl större etablerade bolag som start-ups och hjälper sina kunder i hela processen från idéframtagning till färdig produkt. Tritech omsätter knappt 200 MSek och är lokaliserade i Stockholm och Göteborg.

Deva Mecaneyes

Deva Mecaneyes mission är att stödja ledande industribolag i arbetet med att nå en absolut världsklass och därigenom skapa långsiktig lönsamhet och tillväxt. Deva Mecaneyes är organiserade i tre affärsområden; Produktionsutveckling, Produktutveckling och Utveckling och Beräkning. Deva Mecaneyes omsätter 100 MSek och är placerade i Västerås.

Filoprocess

FiloProcess är oberoende konsulter med fokus på att ta fram värden i kundernas produktinformation. Bolaget stödjer sina kunder i hela processen från kvalificerad strategianalys till professionell implementering av kompletta lösningar. Arbetet fokuserar på de processer, strukturer och system som hanterar produktinformation . Med mångårig erfarenhet av samarbeten med flera av Sveriges främsta industribolag möjliggör FiloProcess digitalisering av produktvärdekedjan. FiloProcess omsätter 30 MSek och är lokaliserade i centrala Stockholm.

Övriga Investeringar

DeVenture har ett antal onoterade investeringar där ägandet understiger 5%.
Marshall
Doktor.se
APR Technologies
Golfer Sweden
MotherShip
MarshallDoktor.seAPR TechnologiesGolfer SwedenMotherShip
Söker du finansiär och partner

Låt oss bli partners!

DeVenture söker kompletterande förvärv till sina portföljbolag. Bolag inom personlig skyddsutrustning, legotillverkning inom plast och Teknik/IT-konsultbolag är vi särskilt intresserade av. Vi vill även komma i kontakt med små- och medelstora industriverksamheter med en unik nisch/produkt som söker en delägare eller huvudägare för tillväxt och värdeskapande.

Kontakta gärna Robert Demark för en förutsättningslös diskussion.
Kontakta oss

Kontakta oss

Kontakta oss gärna nedan
Tack för ditt meddelande. Vi återkommer.
Oj! Någonting blev fel? Försök igen eller ring oss!
Kontaktperson
Robert Demark, CEO / Partner
robert.demark@deva.se
070-426 62 67
Besöksadress
Deva Group AB c/o Deva Mecaneyes AB
Stansargränd 6
721 30 Västerås
Postadress
Deva Group AB c/o VicApta AB
Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås
Deva Group är ett investmentbolag vars affärsidé är att investera i, stödja och utveckla mindre och medelstora företag inom den svenska tillverkningsindustrin och konsultbolag inom IT och teknik. Strategin är att vara en långsiktig aktiv ägare och att utnyttja den långa branscherfarenhet och det starka nätverk som finns i Deva Group. Målsättningen är att tillsammans med portföljbolagens operativa ledning och personal skapa en god värdetillväxt. Deva Group ägs till 100% av det familjeägda bolaget DeVenture AB.

Deva Group grundades 1999 i Teknikbyn i Västerås med målet att skapa ett privatägt investmentbolag som primärt skulle investera inom IT och högteknologiska tjänsteföretag. Sedan 2006 har investeringsinriktningen fokuserats till tillverkande industri och Konsultbolag inom IT & Teknik. Deva Group genomför även minoritetsinvesteringar i svenska globala produktbolag.

Kontakta oss

Kontaktperson
Robert Demark, CEO / Partner
robert.demark@deva.se
070-426 62 67
Postadress
DeVenture AB c/o VicApta AB
Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås
DeVenture
DeVenture är ett investmentbolag vars affärsidé är att investera i, stödja och utveckla mindre och medelstora företag inom den svenska tillverkningsindustrin och konsultbolag inom IT och teknik. Strategin är att vara en långsiktig aktiv ägare och att utnyttja den långa branscherfarenhet och det starka nätverk som finns inom DeVenture. Målsättningen är att tillsammans med portföljbolagens operativa ledning och personal skapa en god värdetillväxt. DeVenture AB grundades 1999 och är ett 100% familjeägt bolag.